TÕHUS ENERGIAKASUTUS

Tõhus energiakasutus tähendab teatud energiasäästumeetodite kasutamist ettevõtluse majandusliku kasu ja sotsiaalse vastutuse suurendamiseks.

Meie planeedi üheks enimkasutatud ressursiks on elektrienergia ning tänaseni toodetakse 38,30% sellest endiselt kivisöest, millega kaasneb suur kogus CO2 heitmeid.

SOTSIAALNE VASTUTUS

21. sajandi suundumuste kohaselt peab jätkusuutlik ettevõte olema ka sotsiaalselt vastutustundlik.

Esmapilgul tundub energiakasutuse tõhustamine lihtsalt majanduslikult kasulikuna enda ettevõttes. Tegelikult on energiakasutuse optimeerimine ettevõtte sotsiaalse vastutuse üks kõige olulisem element.

Elektrienergia tõhus kasutamine on küll ettevüttele kasulik, kuid samas panustate ka terve planeedi ja järgmiste põlvkondade säravama ja puhtama tuleviku nimel.

Roheline elekter

„Rohelist energiat“ kasutavad Imlitex Energy kliendid väljendavad vastutustundlikku lähenemist keskkonnaküsimustele ja kinnitavad, et annavad reaalse panuse CO2-heitme vähendamiseks. See on tähtis nii teie kui ka teie potentsiaalsete klientide jaoks, sest keskkonnakaitse on sotsiaalses elus aina olulisem.

Selle kinnituseks anname „rohelise energia„ tarbijatele vastava sertifikaadi ja õiguse kasutada oma tegevuses kaubamärki Baltic Green Energy.

MEETMED TÕHUSAMAKS ENERGIAKASUTUSEKS

ENERGIASÄÄSTU MUDEL

Äriklientide jaoks on energiakulude optimeerimine üks võimalus konkurentsivõine suurendamiseks (see võimaldab näiteks vähendada kaupade/teenuste hinda), kuid reeglina eeldab see investeeringuid. Samal ajal on ettevõtete prioriteediks otseste tegevustega seotud kulud.

Soovitame säästa energiat, kasutades meie ettevõtte investeeringut, ise täiendavalt investeerimata!

Kuidas toimib meie pakutav energia säästmise mudel?

Äratas huvi? Küsige lisa!

Palun võtke meiega ühendust