Nord Pool süsteemihind (Põhja- ja Baltimaade keskmine hind, arvestamata elektrivõrkude ühendusi ja elektritootmise võimsust) ei ole juulis olnud kunagi nii kõrge. Juulikuu keskmine tunnihind oli 51,70 EUR/MWh ehk 0,01 EUR/MWh rohkem kui aastatel 2016 ja 2017 kokku.

„Sellise kõrge hinna põhjustasid kuumalained ja vähene sademete hulk mitte ainult Skandinaavias ja Balti riikides, vaid kogu Euroopas. Mulle öeldi, et nii madalat hüdroloogilist tasakaalu juulis Skandinaavias ei ole olnud vähemalt 20 aastat“ – ütleb Regimantas Juška, elektrimüügi osakonna juht firmas UAB Imlitex. „Mitmes riigis on vähendatud ka tuumaenergia tootmisvõimsust. Peamine põhjus on kõrge veetemperatuur jõgedes, mida kasutatakse reaktorite jahutamiseks. Kütuse hinnad on samuti kõrged ning see piirab fossiilkütuste tootmise võimalusi odavama elektri tootmiseks. Need põhjused ei võimalda hetkel eeldada madalamaid elektrienergia hindu.“

NordPool keskmine süsteemihinna prognoos 2018 aasta sügiseks ja talveks on vähemalt 51,00 EUR/MWh Nasdaq tuleviku tehingute turul. Lõplik hind Eesti, Läti ja Leedu turul peaks olema vähemalt paar eurot kõrgem elektritootmise võimsuse puudumise ja elektrivõrkude ühenduste vähesuse tõttu.