KOMBINEERITUD HIND

Paketi selgitus:
osa teie tarbitavast elektrist tarnitakse kindlaksmääratud hinnaga ja teine osa turuhinnaga.

Eelised:

  • kindlaksmääratud tarbimise korral võite olla kindel, et kasvavad turuhinnad ei mõjuta teie kulusid;
  • kui ostate teise osa tarbitavast elektrist turuhinnaga, vähendavad vähenevad turuhinnad teie kulusid.

Puudused:

  • turuhinna muutumise risk;
  • ei sobi klientidele, kes tarbivad päeval ja öösel oluliselt erinevas koguses elektrit.

Soovitatav klientidele, kes tarbivad päeval ja öösel sarnaseid koguseid elektrit ja kes soovivad vähendada turuhinna muutusest tulenevat riski.